Wedstrijdreglement Parel van de Veluwe voor Vrouwen 2018

 

 1.   De Parel van de Veluwe hierna te noemen “de wedstrijd” wordt op 6 juni 2018 georganiseerd door
       Stichting Wielerevenementen De IJsselstreek hierna te noemen “de organisatie”, welke tevens
       houder is van de wedstrijdlicentie (KNWU) en de vergunningen en ontheffingen zijn ter inzage
       beschikbaar bij de secretaris van de organisatie.

 2.   Aan deze wedstrijd, waarvan de afstand 111,1 KM bedraagt, wordt deelgenomen door ploegen van
       zes renners van de categorie Vrouwen die zich hebben ingeschreven voor de KNWU clubcompetitie.

 3.   De wedstrijd wordt verreden onder auspiciën en volgens de reglementen, jaarlijkse besluiten en
       nadere bepalingen en instructies van de UCI en de KNWU.
     
 4.   De deelnemers worden geacht op de hoogte te zijn van:
       - de reglementen, bepalingen en instructies van de UCI, de KNWU en de organisatie
       - de te volgen route 

 5.   De wedstrijd wordt verreden in het kader van en volgens de regels van de KNWU clubcompetitie.

 6.   Het uitreiken van de rugnummers en kaderplaatjes heeft plaats tussen 8.00 uur en 9:00 uur,
       Bouw en Infrapark Harderwijk, Ceintuurbaan 2, 3847 LG Harderwijk. De rugnummers dienen
       door de ploegleider/deelnemer of diens gemachtigde te worden afgehaald op vertoon van de
       geldige licentie van de deelnemers en begeleiders.

 7.   Verkleed- en wasgelegenheid bevinden zich bij VV Zwart-Wit ’63, Parkweg 6, 3842 AD, Harderwijk.
       De deelnemers dienen de was- en kleedgelegenheid schoon te houden en afval (papier, schillen e.d.)
       in de daarvoor bestemde vuilnisemmers te deponeren. 

 8.   De juryvergadering zal plaatsvinden om 9:30 uur en 20:00 uur in de in punt 6 genoemde locatie.

 9.   De ploegleidersvergadering zal plaats vinden om 9:00 uur in de in punt 6 genoemde locatie.
       Hier zullen de ploegleiders tevens de bescheiden voor de materiaal-/volgwagens ontvangen.

10.  De radiocommunicatieapparatuur wordt uitgegeven tot 10:00 uur bij de in punt 6 genoemde locatie.

11.  De definitieve deelnemerslijsten zijn vanaf 10:15 uur verkrijgbaar bij de auto van de wedstrijdleider.

12.  De deelnemers stellen zich op bij Start/Finish op het Bouw en Infrapark Harderwijk, op aanwijzingen
 
      van de microfonist. Het tekenen van de presentielijst voor de start is verplicht. Dit kan vanaf een
       half uur voor de start nabij de jurywagen. Dit op aanwijzing van de jury (artikel 1.2.088).
       De ploegleiders stellen zich op, op aanwijzingen van de jury.

13.  De start zal plaats vinden om 10:30 uur precies. De deelnemers zijn verplicht tenminste 15 minuten
       voor de start aanwezig te zijn, voorzien van de door de organisatie uitgereikte en duidelijk zichtbaar
       en reglementair aangebrachte rugnummers. Ook het via de organisatie uitgereikte kaderplaatje dient
       op de juiste wijze aan de fiets te zijn bevestigd. 

14.  Voor zover bevoegd (en daartoe voorzien van een organisatie- en/of KNWU-strook en een radio-
       ontvanger) stellen de voertuigen uit de volgerskaravaan zich op achter de deelnemende renners.
       Het meerijden in deze volgerskaravaan door niet officiële personen en/of voertuigenbegeleidende 
       is verboden. Zij zullen, eventueel na overleg met de wedstrijdleiding, door het begeleidende
       politie-escorte uit de karavaan worden verwijderd.

15.  De bezemwagen (= laatste wagen van de volgerskaravaan) is herkenbaar aan de blauwe vlag. 

16.  Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie personen met een rode vlag
       geplaatst. De deelnemers dienen op de op deze wijze aangegeven punten de uiterste attentie en
       voorzichtigheid te betrachten.

17.  De deelnemers en hun begeleiders zijn verplicht alle aanwijzingen van politie, jury en door de
       organisatie aangestelde officials en medewerkers op te volgen. Het negeren van deze aanwijzingen
       zal minimaal leiden tot een startverbod of uitsluiten van de wedstrijd.

18.  De finish vindt plaats omstreeks 13:15 uur op de Alberdingk Thymlaan te Harderwijk.

19.  De wedstrijd sluit een half uur na aankomst van de winnaar of direct na aankomst van de bezemwagen.
       Protesten kunnen na afloop van de wedstrijd bij de voorzitter van de jury schriftelijk worden ingediend,
       mits binnen de daarvoor reglementair gestelde tijd, die daartoe bereikbaar is in de vergaderruimte van
       de jury (zie art. 8).

20.  De medische verzorging tijdens de wedstrijd is in handen van het Rode Kruis Oldebroek.
       De ziekenhuizen en telefoonnummers daarvan in de omgeving zijn:
       - St. Jansdal, Wethouder Jansenlaan 90, Harderwijk ,tel: 0341-463911
       - Isala Klinieken, locatie Sohia, Dr. Van Heesweg 2, Zwolle, tel: 038-4245000
       - Isala Klinieken, locatie Wezenland, Groot Wezenland 20, Zwolle, tel: 038-4242000
       - Gelre Ziekenhuis, Locatie Lukas, Albert Schweizerlaan 31, Apeldoorn Tel: 055-5818181.

21.  De organisatoren dragen geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden,
       zowel vóór, tijdens als na de wedstrijd.

22.  Op de individuele uitslag is het prijzen schema G van de KNWU van toepassing.

23.  Bij het niet nakomen van dit reglement wordt de betreffende deelnemer uit de wedstrijd genomen of
       vinden anderszins sancties plaats tegen de betreffende begeleider.

24.  In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslissen m.b.t. wedstrijdtechnische aangelegenheden
       de wedstrijdcommissarissen en m.b.t. organisatorische aangelegenheden de organisatie.